Vrste goriva


Oil AC - vrste goriva

PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228 (BMB 95)

Bezsumporni bezolovni motorni benzin (BMB 95) koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara istoj vrsti benzina u EU, sukladan je zahtjevima važeće europske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg. Ponuđen je tržištu s ciljem osiguranja pune učinkovitosti najsuvremenijih sustava za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Novo je gorivo prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sustave za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti zahtjeve EURO 5 ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo sukladno europskoj normi EN 228.

SUPER PLUS bezolovni benzin 98 BAS EN 228 (BMB 98)

BMB 98 je visokokvalitetno gorivo sukladno europskoj normi EN 228 za motorne benzine, a koji se od ostalih motornih benzina dostupnih na OIL AC benzinskim postajama razlikuje po vrijednosti oktanskog broja. Radi se o bezolovnom bez sumpornom motornom benzinu najviše oktanske razine (IOB/MOB najmanje 98/88) namijenjenom svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporuča korištenje visoko oktanskog motornog benzina, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije (motori s visokotlačnim ubrizgavanjem goriva). Zadovoljava zahtjev za ograničenjem tvari u ispušnim plinovima sukladno Euro 5 zahtjevu.

DIZEL BAS EN 590

Bezsumporno dizelsko gorivo, odnosno proizvod koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Takva vozila pri homologaciji u Europi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO 5. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, a dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51. Gorivo je namijenjeno svim vozilima s dizelskim motorom, zadovoljava sve zahtjeve propisane EN 590, može sadržavati do 7 % volumskog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).

EURODIESEL BS Class Plus Class Plus - logo

Eurodizel BS Class Plus je visokokvalitetno gorivo koje se bazira na tržištu već prepoznatom gorivu koje zadovoljava najnovije Euro zahtjeve, s dodatkom aditiva. Riječ je o dizelskom gorivu s količinom ukupnog sumpora manjom od 10 mg/kg i zbog toga nosi oznaku BS – „bez sumpora“. Proizvod po svim zahtjevima kvalitete odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjen za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere/pretvornike za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Eurodizel BS Class Plus je dizelsko gorivo namijenjeno za održavanje snage motora kroz aktivnu zaštitu motora. Paket aditiva za dizelsko gorivo sadrži snažne komponente za čišćenje koje:

  • sprečavaju nastanak i uklanjaju naslage na motoru
  • razbijaju i čiste štetne naslage na sustavu za ubrizgavanje goriva
  • omogućuju optimalno raspršivanje goriva u komori za sagorijevanje
  • smanjuju potrošnju goriva zbog manjeg pjenjenja
  • smanjuju brzinu korozije štiteći osjetljive komponente sustava goriva*
  • smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora zbog povećane mazivosti

*stvarni učinci i koristi variraju ovisno o vozilu, starosti vozila, uvjetima i stilu vožnje
Gorivo može sadržavati do 7 % volumnog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).

Dodatne informacije možete zatražiti preko naših kontakt stranica.